Лабораторные исследования

Лабораторные исследования

Лабораторные исследования для диагностики различных заболеваний, контроля и предоперационной подготовки вы можете сделать прямо в клинике, сэкономив время. Анализы проводятся на база нашего проверенного и надежного партнера

Визначення глюкози крові експрес-методом (глюкометром) 140,00 грн.
Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА 220,00 грн.
Визначення кардіоліпінового антигену сифілісу за допомогою латекс-аглютина (RW) 180,00 грн.
Підтверджуючі дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА 300,00 грн.
Гістологічне дослідження (пайпель біопсія аспірату) 410,00 грн.
Уреазний тест на Гелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті 240,00 грн.
Проведення експрес-тесту на вагітність 110,00 грн.
Панкреатична еластаза (кал) 600,00 грн.
Тиреоїдна панель
Антитіла до тиреоглобуліну ( АТТГ ) 220,00 грн.
Антимікросомальні антитіла ( АМC ) 240,00 грн.
Тиреоглобуліну (ТГ) 200,00 грн.
Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) 200,00 грн.
Кальцитонін 360,00 грн.
Паратгормон 220,00 грн.
Т3 вільний (FT3) 190,00 грн.
Т4 загальний (T4) 190,00 грн.
Антитіла до рецепторів ТТГ 370,00 грн.
Тиреотропний гормон ( ТТГ ) 190,00 грн.
Т4 вільний (FT4) 190,00 грн.
Т3 загальний (T3) 190,00 грн.
Репродуктивна панель
Тестостерон (ТСТ загальний) 200,00 грн.
Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 250,00 грн.
Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ) 240,00 грн.
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) 210,00 грн.
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 200,00 грн.
Андростендіон 300,00 грн.
Антиспермальні антитіла (кров) 270,00 грн.
Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) 270,00 грн.
Антимюллерів гормон (АМН) 470,00 грн.
Дигідротестостерон 360,00 грн.
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) 280,00 грн.
Інгібін В 550,00 грн.
Макропролактин 370,00 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 200,00 грн.
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 200,00 грн.
Пролактин (ПРЛ) 200,00 грн.
Естрадіол (Е2) 200,00 грн.
Прогестерон (ПРГ) 200,00 грн.
Панель пренатальної діагностики
Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) 250,00 грн.
Естріол некон’югований (Е3) 240,00 грн.
Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) 240,00 грн.
Вільний бета – ХГЛ (В-ХГЛ) 240,00 грн.
PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг 420,00 грн.
PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг 540,00 грн.
Плацентарний лактаген 320,00 грн.
Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні) 250,00 грн.
Онкологічна панель
33.Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 420,00 грн.
16.Альфа-фетопротеїн (АФП) 250,00 грн.
Раково-ембріональний антиген (СЕА) 220,00 грн.
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 200,00 грн.
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 200,00 грн.
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 360,00 грн.
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 250,00 грн.
Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3) 250,00 грн.
Онкомаркер яєчників (СА 125) 250,00 грн.
Індекс ROMA (НЕ4, СА-125) 530,00 грн.
Індекс вільного ПСА 330,00 грн.
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (цитокератину 19) 360,00 грн.
34.Нейроенолаза ( NSE ) 420,00 грн.
38.Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) 400,00 грн.
36.Онкомаркер ШКТ (CA 242) 390,00 грн.
Гіпофізарно-надниркові показники
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 310,00 грн.
Кортизол (в сироватці) (КР) 270,00 грн.
Кортизол (в добовій сечі) (КР) 270,00 грн.
Альдостерон (АЛН) 430,00 грн.
Метанефрини загальні ( у добовій сечі) 490,00 грн.
Ренін, активний 810,00 грн.
Вальпроєва кислота 170,00 грн.
Кортизол в слині 260,00 грн.
Фактори росту
Соматомедін С (IGF-1) 400,00 грн.
Соматотропний гормон (СТГ) 290,00 грн.
Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років) 290,00 грн.
Панель остеопорозу
Остеокальцин 360,00 грн.
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) 380,00 грн.
Прокальцитонін 390,00 грн.
Вітамін D загальний 470,00 грн.
Панель цукрового діабету
Інсулін 220,00 грн.
Фруктозамін 200,00 грн.
С-пептид 220,00 грн.
Глікозильований гемоглобін 200,00 грн.
Лептин 480,00 грн.
Індекс НОМА 250,00 грн.
Глюкоза (венозна кров) 140,00 грн.
Глюкозо-толерантний тест 300,00 грн.
Кардіо-ревматоїдна панель
Ревматоїдний фактор (якісний) 110,00 грн.
Антистрептолізин ”О” (якісний) 110,00 грн.
С-реактивний білок (якісний) 110,00 грн.
С-реактивний білок (кількісний) 140,00 грн.
Сіалові кислоти 150,00 грн.
Тропонін I (кількісне визначення) 210,00 грн.
Гомоцистеїн 380,00 грн.
Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 480,00 грн.
Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) 390,00 грн.
Ревматоїдний фактор (кількісний) 140,00 грн.
Антистрептолізин ”О” (кількісний) 140,00 грн.
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) 200,00 грн.
Панель контролю анемій
Залізо (сироватка) 110,00 грн.
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 190,00 грн.
Трансферин 220,00 грн.
Ферритин 220,00 грн.
Фолієва кислота 270,00 грн.
Цианкобаламін 220,00 грн.
Насиченість трансферину залізом 260,00 грн.
Гематологічна панель
Коагулограма 310,00 грн.
Аналіз крові на LE-клітини 190,00 грн.
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 290,00 грн.
Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO: 390,00 грн.
Группа крові та резус фактор 180,00 грн.
Фібриноген-В (b-нафтоловий тест) 140,00 грн.
Кальпротектин в калі 500,00 грн.
Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+СОЕ) 140,00 грн.
Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) 140,00 грн.
Фібриноген 140,00 грн.
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) 140,00 грн.
Вовчаковий антикоагулянт 260,00 грн.
Д-димер 200,00 грн.
Пряма проба Кумбса 210,00 грн.
Непряма проба Кумбса 210,00 грн.
Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 180,00 грн.
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу 160,00 грн.
Дослідження сечі
Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) 140,00 грн.
Йод в сечі 240,00 грн.
Мікроальбумінурія у сечі 210,00 грн.
Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) 130,00 грн.
Мікроальбумінурія + креатинін сечі 240,00 грн.
Креатинін в сечі 110,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 110,00 грн.
Аналіз сечі за Зимницьким 140,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (кількісний) 110,00 грн.
Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 110,00 грн.
Кальцій в сечі 110,00 грн.
Фосфор в сечі 110,00 грн.
Магній в сечі 130,00 грн.
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 130,00 грн.
Аналіз сечі на білок 140,00 грн.
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) 110,00 грн.
Сечова кислота в сечі 110,00 грн.
Діастаза сечі 140,00 грн.
Кліренс ендогенного креатиніну 200,00 грн.
Аналіз сечі загальний 140,00 грн.
Аналіз сечі за Нечипоренко 140,00 грн.
Наркотики в сечі 430,00 грн.
Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) 130,00 грн.
Цитологічні дослідження
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози 220,00 грн.
Гормональна кольпоцитологія 170,00 грн.
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 190,00 грн.
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 220,00 грн.
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 180,00 грн.
Аналіз секрету передміхурової залози 180,00 грн.
Аналіз еякуляту 330,00 грн.
Копрограмма 160,00 грн.
Аналіз калу на яйця гельмінтів 140,00 грн.
Зішкряб на ентеробіоз 150,00 грн.
Дослідження синовіальної рідини 300,00 грн.
Дослідження калу на приховану кров 150,00 грн.
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 150,00 грн.
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 270,00 грн.
Мікроскопічне дослідження сперми 180,00 грн.
Назоцитограма 150,00 грн.
Дослідження на паразитарні гриби 170,00 грн.
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 200,00 грн.
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 170,00 грн.
Рідинна цитологія (ПАП-тест) 660,00 грн.
Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 150,00 грн.
Біохімічна панель
Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 440,00 грн.
«Білірубін фракційно» (Білірубін загальний, прямий, непрямий) 160,00 грн.
Панкреатична амілаза 110,00 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 110,00 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 110,00 грн.
Лактат. Проб. З фтор.натрію 200,00 грн.
Тимолова проба 150,00 грн.
Серомукоїд 150,00 грн.
Альфа-амілаза 110,00 грн.
Сечова кислота 110,00 грн.
Альбумін 110,00 грн.
Білкові фракції 180,00 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК) 110,00 грн.
Калій 110,00 грн.
Натрій 110,00 грн.
Кальцій 110,00 грн.
Фосфор 110,00 грн.
Хлориди 110,00 грн.
Тригліцериди 110,00 грн.
Холестерин 110,00 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 160,00 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 160,00 грн.
Ліпаза 220,00 грн.
Холінестераза 110,00 грн.
Кальцій іонізований 150,00 грн.
Магній 110,00 грн.
Мідь 200,00 грн.
Цинк 200,00 грн.
Азот сечовини 140,00 грн.
Білірубін загальний 110,00 грн.
Білірубін прямий 110,00 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 110,00 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 110,00 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ) 110,00 грн.
Дослідження буферної системи крові 270,00 грн.
pH крові 130,00 грн.
Креатинін 110,00 грн.
Сечовина 110,00 грн.
Загальний білок 110,00 грн.
Гепатити
ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) 590,00 грн.
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 650,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 280,00 грн.
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) 250,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) 250,00 грн.
НВеАg вірусу гепатиту B 260,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 350,00 грн.
36.Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 250,00 грн.
35.Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 250,00 грн.
HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 210,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 250,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 320,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 350,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) 380,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 280,00 грн.
24.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) 260,00 грн.
32.Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 280,00 грн.
28.Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor) 260,00 грн.
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 590,00 грн.
26.Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) 220,00 грн.
25.Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) 220,00 грн.
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) 330,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення) 280,00 грн.
34.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV) 300,00 грн.
TORCH-інфекції
19.Антитіла IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ) 190,00 грн.
18.Антитіла IgG до токсоплазми (Toxo IgG) 190,00 грн.
Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми 280,00 грн.
07.Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 200,00 грн.
05.Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 200,00 грн.
06.Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 200,00 грн.
13.Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) 190,00 грн.
12.Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) 190,00 грн.
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 300,00 грн.
14.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісне визначення) 180,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення) 180,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG ) 220,00 грн.
16.Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM) 220,00 грн.
18.Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 190,00 грн.
21.Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub) 190,00 грн.
22.Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) 190,00 грн.
08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) 400,00 грн.
08.Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 200,00 грн.
15.ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) 190,00 грн.
13.ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) 240,00 грн.
13.ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) 190,00 грн.
12.Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) 220,00 грн.
11.Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) 220,00 грн.
07.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time 220,00 грн.
16.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) 190,00 грн.
13.Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) 210,00 грн.
20.Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 260,00 грн.
11.Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 260,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2 300,00 грн.
14.Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV) 250,00 грн.
09.АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 200,00 грн.
10.АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 200,00 грн.
06.ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
16.ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) 200,00 грн.
23.Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG) 350,00 грн.
06.ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
08.ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) 240,00 грн.
Урогенітальні інфекції
01.Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgG) 190,00 грн.
02.Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM) 190,00 грн.
03.Антитіла IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA) 220,00 грн.
04.Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60 Chlamydia trachomatis 190,00 грн.
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) 140,00 грн.
16.ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 350,00 грн.
20.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини КВАНТ 21, кількісне 660,00 грн.
Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном 140,00 грн.
Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum) 180,00 грн.
13.ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time) 210,00 грн.
03.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісне визначення в режимі Real-time) 200,00 грн.
18.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time. 390,00 грн.
23.Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок методом ПЛР у режимі реального часу (Фемофлор 16) 990,00 грн.
23.Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) 210,00 грн.
Антитіла IgM доMycoplasma hominis 210,00 грн.
22.Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) 210,00 грн.
Антитіла IgG до трихомонади (Trichomonas vaginalis) 210,00 грн.
29.ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення) 240,00 грн.
25.ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 530,00 грн.
01.ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
04.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
05.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
09.ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
10.ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
11.ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
12.ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 180,00 грн.
19.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів – 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення до типу в режимі Real-time. 410,00 грн.
ПЛР. Андрофлор 1 760,00 грн.
ПЛР. HPV 6,11 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200,00 грн.
ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 380,00 грн.
14.ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200,00 грн.
22.ПЛР. Фемофлор Скрін. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 660,00 грн.
01.ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
04.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
05.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
02.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time) 270,00 грн.
12.ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
10.ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
09.ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
11.ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 240,00 грн.
14.ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 250,00 грн.
Культуральні методи дослідження
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 490,00 грн.
AF.Генітальна система. Визначення загальних титрів Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори 660,00 грн.
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків 470,00 грн.
Інші інфекції
08. Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 240,00 грн.
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses) 310,00 грн.
21.Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) 260,00 грн.
ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення 320,00 грн.
02. Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 210,00 грн.
03. Антитіла IgG до токсокарів 210,00 грн.
01. Антитіла IgG до аскарид 290,00 грн.
20.Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 240,00 грн.
19.Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 240,00 грн.
04. Антитіла IgG опісторхів 210,00 грн.
05. Антитіла IgG до трихінел 210,00 грн.
06. Антитіла IgG до ехінококів 210,00 грн.
10.Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 240,00 грн.
07. Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 210,00 грн.
Helicobacter pylori Ag (кал) 370,00 грн.
Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia 220,00 грн.
Антитіла IgM до Chlamydia pneumonia 220,00 грн.
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumonia 220,00 грн.
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumonia 220,00 грн.
Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 310,00 грн.
Антитіла IgM до до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 310,00 грн.
ПЛР. Bordetella MULTI діагностика коклюшу 300,00 грн.
09.Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 240,00 грн.
Антитіла до Правця (Столбняк) 260,00 грн.
Імунологічна панель
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) 170,00 грн.
Імунограма 440,00 грн.
Вміст сироваткового імуноглобуліну A 220,00 грн.
Вміст сироваткового імуноглобуліну M 220,00 грн.
Вміст сироваткового імуноглобуліну G 220,00 грн.
Активність комплімента СН50 260,00 грн.
Вміст секреторного імуноглобуліну А 310,00 грн.
Імунограма + ЦІК 530,00 грн.
Панель аутоіммунологіі
44.Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 310,00 грн.
45.Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 390,00 грн.
44.Антинуклеарні антитіла (ANA) 280,00 грн.
37.Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) 300,00 грн.
38.Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) 300,00 грн.
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 280,00 грн.
45.Антитіла IgG до гліадіну 310,00 грн.
39.Антитіла IgG до кардіоліпіну 260,00 грн.
40.Антитіла IgМ до кардіоліпіну 260,00 грн.
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг 370,00 грн.
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) 380,00 грн.
41.Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 360,00 грн.
42.Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 360,00 грн.
Алергопанель
Загальний імуноглобулін E 200,00 грн.
46.Панель №1. Різні алергени 830,00 грн.
47.Панель №2. Інгаляційна панель 830,00 грн.
48.Панель №3. Харчові алергени 830,00 грн.
49.Панель №4. Педіатрична 830,00 грн.
Бактеріологічні дослідження
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 420,00 грн.
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 550,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію 380,00 грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 370,00 грн.
Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 350,00 грн.
Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 350,00 грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 390,00 грн.
Визначення чутливості до бактеріофагів 200,00 грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 300,00 грн.
Пряма бактеріоскопія біологічних виділень 180,00 грн.
Комплексні дослідження
Пакет”Урогенітальний”№11 .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 690,00 грн.
Комплекс ”Урогенітальний” №9 .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісне визначення в режимі Real-time).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини КВАНТ 21, кількісне визначення 1 070,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 550,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 500,00 грн.
Індекс ROMA (НЕ4, СА-125) 530,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 800,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 910,00 грн.
Комплекс ”Чоловічий” .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення).ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 050,00 грн.
Комплекс ”Щитоподібна залоза” №6 .Тиреотропний гормон ( ТТГ ).Т4 вільний (FT4)Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) 510,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 620,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 620,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 580,00 грн.
Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 580,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) 440,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 480,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 500,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 620,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 740,00 грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 470,00 грн.
Комплекс «Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) 370,00 грн.
Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) 590,00 грн.
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) 750,00 грн.
Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол) 1 050,00 грн.
Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 800,00 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 660,00 грн.
Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) 1 010,00 грн.
Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) 220,00 грн.
Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А, вільний бета-ХГЛ) 390,00 грн.
Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 18-20 тижнів» (АФП, ХГЛ, Е3) 510,00 грн.
Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9) 570,00 грн.
Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9) 660,00 грн.
Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) 710,00 грн.
Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 600,00 грн.
Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 600,00 грн.
Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) 750,00 грн.
Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів) 660,00 грн.
Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 550,00 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до Treponema Pallidum) 1 090,00 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 680,00 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) 720,00 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 660,00 грн.
Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) 250,00 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 270,00 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 440,00 грн.
Комплекс ”Біохімічний” №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 290,00 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, С-пептид, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 720,00 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 320,00 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий) 300,00 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) 160,00 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) 200,00 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 200,00 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін) 300,00 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення) 260,00 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) 240,00 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) 240,00 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення) 290,00 грн.
Комплекс ”Чоловічий репродуктивний №2”.Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).Лютеїнізуючий гормон (ЛГ).Пролактин (ПРЛ).Тестостерон (ТСТ загальний).Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ).17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ).Тестостерон вільний (ТСТ вільний)Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 1 280,00 грн.
Комплекс ”Жіночий репродуктивний №2” Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ),Пролактин (ПРЛ),.Естрадіол (Е2), Прогестерон (ПРГ),Тестостерон (ТСТ загальний),Антимюллерів гормон,Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 1 650,00 грн.
Пакет терапевтичний: Аналіз сечі загальний, ‘Глюкоза (венозна кров), Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула),Копрограмма 320,00 грн.
Пакет№1:ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.), ‘Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 610,00 грн.
Пакет№2: .ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.),Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),’Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 1 050,00 грн.
Пакет№3:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),’Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 750,00 грн.
Пакет№4:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),’Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки),Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 1 080,00 грн.
Пакет№5:Аналіз калу на яйця гельмінтів,Аналіз сечі загальний,Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 360,00 грн.
Пакет№6:ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення),.ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення),ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення), 510,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 540,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 430,00 грн.
Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 660,00 грн.
Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 300,00 грн.
Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) 300,00 грн.
Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 300,00 грн.
Генетичні дослідження
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка) 640,00 грн.
ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини 760,00 грн.
ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки) 880,00 грн.
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 2 750,00 грн.
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 880,00 грн.
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія 880,00 грн.
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів 520,00 грн.
ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор) 880,00 грн.
Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 880,00 грн.
ПЛР. Каріотипування 2 940,00 грн.
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика визначення статі плоду Y-хромосоми по крові матері 1 400,00 грн.
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плоду (по крові вагітної) 1 360,00 грн.
Патоморфологічні дослідження
Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції:
I. Патоморфологічні дослідження I категорії складності
Біопсії шийки матки (екто- та ендоцервіксу, включаючи поліпи) 400,00 грн.
Біопсії піхви 400,00 грн.
Біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 400,00 грн.
Біопсії слизових оболонок губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 400,00 грн.
Біопсії гортані 400,00 грн.
Біопсії сечівників 400,00 грн.
Біопсії сечового міхура 400,00 грн.
Біопсії уретри 400,00 грн.
Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 400,00 грн.
II. Патоморфологічні дослідження II категорії складності
Трепан-біопсії молочних залоз 470,00 грн.
Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору 470,00 грн.
Біопсії мигдаликів і тонзилектомії (окрім лімфом) 470,00 грн.
Біопсії нирок (новоутворень) 470,00 грн.
Біопсії яєчок при запальній і пухлинній патології 470,00 грн.
Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин 470,00 грн.
Біопсії пухлинних утворень кісток 470,00 грн.
Біопсії шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 470,00 грн.
Біопсії синовіальних оболонок суглобів 470,00 грн.
Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах 470,00 грн.
Видалення жовчного міхура при запальних процесах 470,00 грн.
Видалення ліпом 470,00 грн.
Геритопластики (видалення грижових мішків) 470,00 грн.
Видалення оболонок яєчка і кіст додатків яєчок 470,00 грн.
Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин 470,00 грн.
Видалення одонтогенних кіст 470,00 грн.
Видалення епулідів, радикулярних кіст 470,00 грн.
Видалення куприкових кіст, нориць 470,00 грн.
Видалення кіст бартолінової залози 470,00 грн.
Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух 470,00 грн.
Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз 470,00 грн.
Інтраопераційне дослідження 490,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 490,00 грн.
III. Патоморфологічні дослідження III категорії складності
Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози 550,00 грн.
Ексцизії та конізації шийки матки (включаючи зішкріб цервікального каналу) 550,00 грн.
Видалення додатків матки (окрім великих пухлин яєчника) 550,00 грн.
Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки) 550,00 грн.
Видалення слинних залоз 550,00 грн.
Ексцизійної біопсії пухлин шкіри 550,00 грн.
Видалення апендиксу при пухлинних процесах 550,00 грн.
Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах 550,00 грн.
Видалення кісткових екзостозів і нігтьових лож 550,00 грн.
Видалення яєчок та їх додатків 550,00 грн.
Видалення міжхребцевих дисків 550,00 грн.
Біопсії наднирників 550,00 грн.
Трепан-біопсії або ексцизійної біопсії лімфовузлів (при негематологічній патології) 550,00 грн.
Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля 550,00 грн.
Біопсії і клиноподібних резекцій яєчників 550,00 грн.
Видалення сльозових залоз 550,00 грн.
Септопластики 550,00 грн.
Резекції або біопсії кістки 550,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності 550,00 грн.
IV. Патоморфологічні дослідження IV категорії складності
Секторальної резекції, лампектомії молочної залози, резекції при гінекомастії 700,00 грн.
Видалення мигдаликів при лімфопроліферативних процесах 700,00 грн.
Трансуретральної резекції пухлин сечового міхура 700,00 грн.
Трансуретральної резекції простати 700,00 грн.
Дослідження плаценти і оболонок плоду 700,00 грн.
Видалення суглобових хрящів 700,00 грн.
Видалення кіст шиї 700,00 грн.
Спленектомії (видалення селезінки) 700,00 грн.
Видалення одонтогенних пухлин 700,00 грн.
Пенектомії 700,00 грн.
Трахелектомії і видалення кукси шийки матки 700,00 грн.
Резекції гортані 700,00 грн.
Видалення пухлин ротової і носової порожнини 700,00 грн.
Резекції сечового міхура 700,00 грн.
Ламінектомії 700,00 грн.
Ампутації пальців та їх фаланг 700,00 грн.
Адреналектомії 700,00 грн.
Часткової резекції нирки 700,00 грн.
Резекції кишки 700,00 грн.
Резекції кіст нирки 700,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності 700,00 грн.
V. Патоморфологічні дослідження V категорії складності
Видалення великих пухлин яєчника (діаметром понад 5 см.) 990,00 грн.
Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом 990,00 грн.
Тиреоїдектомії (видалення щитоподібної залози) 990,00 грн.
Видалення пухлин середостіння 990,00 грн.
Видалення матки (з або без придатків) (гістеректомії і надпіхвової ампутації з або без лімфодисекції) 990,00 грн.
Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції підшлункової залози з або без лімфоколекторів) 990,00 грн.
Видалення очних яблук 990,00 грн.
Видалення ділянок кісток, суглобів 990,00 грн.
Ексцизії меланом з регіонарною лімфодисекцію 990,00 грн.
Видалення молочних залоз (радикальної резекції і мастектомії) 990,00 грн.
Видалення легень (лобектомії і пульмонектомії) 990,00 грн.
Видалення шлунка (гастректомії, субтотальної резекції) 990,00 грн.
Радикальної простатектомії 990,00 грн.
Цистектомії з лімфодисекцією 990,00 грн.
Езофагектомії (видалення стравохіду) 990,00 грн.
Видалення кишки (геміколектомії і іншої великої резекції з брижею, сальником та лімфатичними колекторами) 990,00 грн.
Видалення печінки (часткової гепатектомії) 990,00 грн.
Видалення нирки (нефректомії і резекції) 990,00 грн.
Тотальної ларінгектомії (видалення гортані) 990,00 грн.
Тотальної вульвектомії 990,00 грн.
Видалення кінцівок та їх частин 990,00 грн.
Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності 990,00 грн.
Консультація патоморфологічного матеріалу
Консультація матеріалу при імуногістохімічних дослідженнях 400,00 грн.
Додаткові методи забарвлення і дослідження препаратів
Гістохімічні дослідження (за 1 методику) 280,00 грн.
Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер) 440,00 грн.
Імуногісто(цито-)хімічне дослідження, коктейль із двох антитіл 580,00 грн.
Морфометричне дослідження (за 1 показник) 150,00 грн.
Виділення ДНК 1 020,00 грн.
Контроль якості ДНК для проведення молекулярного профілювання 740,00 грн.
Сканування гістологічних скелець (1 скло) 180,00 грн.
Дослідження, що потребують обов’язкового використання спеціальних (гістохімічних і імуногістохімічних) методів забарвлення та комплекси
Біопсії шийки матки, вишкрібання цервікального каналу та ендометрію 610,00 грн.
Біопсії стравоходу + ШЙК/альціановий синій 640,00 грн.
Біопсії кишечника + ШЙК/альціановий синій 640,00 грн.
Біопсії Фатерова соска + ШЙК/альціановий синій 640,00 грн.
Біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій (при пухлинній патології) 640,00 грн.
Біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер 820,00 грн.
Біопсії бронхів + ШЙК 640,00 грн.
Трансторакальної, трансбронхіальної голкової біопсії легень + ШЙК 640,00 грн.
Ексцизійної біопсії легенів + 1 спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 820,00 грн.
Біопсії плеври + ШЙК 640,00 грн.
Біопсії печінки + ШЙК (при пухлинній патології) 640,00 грн.
Біопсії печінки + ШЙК + за Масоном + ретикулінові волокна (при оцінці хронічного гепатиту) 910,00 грн.
Панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 820,00 грн.
Панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 970,00 грн.
Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA + IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген). 2 040,00 грн.
Трепан-біопсії кісткового мозку + Азур2-еозин + ретикулінові волокна + за Масоном 1 040,00 грн.
Біопсії головного та спинного мозку та їх оболонок + 1 спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 640,00 грн.
Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок + 1 спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 1 040,00 грн.
Ексцизійної біопсія лімфатичних вузлів + одне спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 820,00 грн.
Видалення судин + одне спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 820,00 грн.
Біопсії яєчка + ШЙК-реакція, за Масоном 820,00 грн.
Трепан-біопсії молочної залози + ІГХ: ER + PR + HER-2/neu 1 650,00 грн.
Трепан-біопсії молочної залози + ІГХ: ER + PR + HER-2/neu + Ki-67 2 040,00 грн.
Трепан-біопсії передміхурової залози + ІГХ: високомолекулярний цитокератин + р63 + р504S 1 760,00 грн.
Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ендометрію, пухлин ендометрію і яєчників. ІГХ: дослідження біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) + ER + PR 1 210,00 грн.
Імуногістохімічне визначення ризику рецидиву папілярних пухлин сечового міхура. ІГХ: консультація препаратів + цитокератин 20 + цитокератин високомолекулярний 1 210,00 грн.
Оцінка активності білків репарації помилок комплементарності ДНК в карциномах товстого кишечнику. ІГХ: консультація препаратів + MLH1 + MSH2 + MSH6 + PSM2 1 980,00 грн.
Мукозектомії або підслизової резекції + ШЙК/альціановий синій 820,00 грн.
Імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (для підтвердження хронічного ендометриту). ІГХ: дослідження біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) + CD138 800,00 грн.
Біопсії підшлункової залози + ШЙК/альціановий синій 640,00 грн.
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 380,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 530,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 1 040,00 грн.
Імуногістохімічне дослідження:консультація препаратів + 1 маркер 710,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) + STI 7 – інфекції, що передаються статевим шляхом 1 720,00 грн.
Панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 550,00 грн.
Біопсії 12-палої кишки при підозрі на целіакію + ШЙК/альціановий синій + ІГХ: CD3 1 040,00 грн.
Визначення експресії PD-L1 імуногістохімічним методом дослідження 4 570,00 грн.
Цитологічні дослідження
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 320,00 грн.
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 480,00 грн.
Капсидний тест 440,00 грн.
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 170,00 грн.
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 170,00 грн.
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 290,00 грн.
Кольпоцитограма 290,00 грн.
Цитологічне дослідження секрету простати 170,00 грн.
Цитологічне дослідження випітних рідин 390,00 грн.
Цитологічне дослідження випітних рідин (Рідинна цитологія Cell-Prep) 480,00 грн.
Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз 390,00 грн.
Цитологічне дослідження зішкрібу з бронхів 390,00 грн.
Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ) 390,00 грн.
Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ) (Рідинна цитологія Cell-Prep) 480,00 грн.
Цитологічне дослідження відбитку з рогівки чи кон’юктиви 390,00 грн.
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 390,00 грн.
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) (Рідинна цитологія Cell-Prep) 480,00 грн.
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 390,00 грн.
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 390,00 грн.
Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту 390,00 грн.
Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри 390,00 грн.
Цитологічне дослідження харкотиння 390,00 грн.
Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори, антибіотикограмма системою «AF Genital» 740,00 грн.
Визначення бактеріальної флори у сечі, її ідентифікація та встановлення чутливості до антибіотиків 510,00 грн.

*Стоимость оперативного вмешательства может быть увеличена в размере от 20% до 50% в нестандартных, осложненных случаях и т.д.